?? ??????? ???? ?????? ??? ????? ?????? ????, ??? ???? ?????? ????? ??????? ????? ???????????? ?????????

Back

   
୨୦୧୦ ମସିହା ପାଇଁ ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହିସାବରେ ପୁରସ୍କୃତ ୤
୨୦୧୦ ମସିହା ପାଇଁ ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହିସାବରେ ପୁରସ୍କୃତ ୤
ସତ୍ବ ଅଧିକାର © ୨୦୧୬, ଆମ ଓଡ଼ିଶା   ଗୁରୁତ୍ବପୁର୍ଣ୍ଣ ୱବସାଇଟ୍   |   ଘୋଷଣାନାମା  |   ସର୍ତ୍ତାବଳୀ   |   ଲଗ୍‌ଇନ୍
ୱେବସାଇଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପରିଚାଳନା : ବାଟୋଇ ସିଷ୍ଟ୍ମସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍   |